mesbag - Fabricius-Nagy Emese

Adatvédelem

Kedves Látogató!


Fontos számunkra, hogy minden érdeklődőnk, megrendelőnk könnyen és gyorsan tudhassa meg a számára fontos információkat, illetve megrendelése a lehető leggyorsabban és legbiztonságosabban jusson el hozzá, így a könnyű kapcsolattartás és szolgáltatás érdekében elektronikusan kezeljük adataikat. Az alábbiakban olvasható adatvédelmi tájékoztatónk, amelyben a hatályos jogszabályban meghatározottak alapján készítettünk el (2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei, és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról).
Az alábbiakban tájékozódhasz tehát az adatkezelő személyéről, céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, kivel osztjuk meg adataitdat, meddig tároljuk, és hogy milyen jogok illetik a megrendelőket adataik kezelésével kapcsolatban.

Ki az adatkezelő?

- név: Fabricius-Nagy Emese
- székhely: 9700 Szombathely, Géfin Gyula utca 24. földszint 3.
- nyilvántartási szám: 51785255
- adószám: 68465186-1-38
- e-mail-cím: info@mesbag.com
- telefon: 00 36 30/569 7805
- szerver üzemeltető: Tárhely.eu Kft

Mi az adatkezelés célja?

Az oldalon a látogatók szabadon böngészhetnek, eközben nem végzünk profilalkotást, nem gyűjtünk személyes adatokat. A weboldal látogatottságának nyomon követése céljából igénybe vesszük a Google Analytics  szolgáltatását, de ennek használata során személyes adatai nem jutnak birtokunkba, csupán statisztikákat használunk az oldal fejlesztése céljából.
A mesbag.com nem üzemeltet webshopot, így megrendeléseket e-mailben tudunk fogadni. Amennyiben egy látogató felveszi velünk a kapcsolatot, illetve megrendelést ad le az oldalon keresztül, a szerződéskötéshez és a szállításhoz, számlázáshoz szükségünk van személyes adataira. Ennek hiányában nem tudjuk megrendelését teljesíteni, hiszen nem tudunk szállítani és számlát kiállítani. Az alábbiakban olvasható ezen adatok kezelésének célja, módja, időtartama.  

Mi az adatkezelés jogalapja?

1. Kezeljük a megrendelővel kötött szerződéskötéshez, a teljesítéshez szükséges adatokat. Ilyen például az e-mail-cím, számlázási és szállítási cím, telefonszám. (A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) alapján.)
2. Kezeljük az Adatkezelő jogi kötelezettségéhez szükséges adatokat (a számlázással kapcsolatos adatkezelés) a  GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) alapján.
3. Kezeljük az Adatkezelő létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges adatokat (a felmerülő jogviták esetén a szerződés adatainak biztosítása) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont) alapján.

Milyen adatokat használunk fel?

A kapcsolati űrlap segítségével lehetőség nyílik a gyors üzenetküldésre, megrendelés leadására a weboldal kezelője számára. Az így birtokunkba került e-mail címet egy évig tároljuk, harmadik félnek nem adjuk ki sem marketing, sem egyéb célokra.
A megrendelés leadása e-mailen keresztül történik, a teljesítéshez a következő adatokra van szükségünk:  
- Név
- Elérhetőség: e-mail cím, telefon
- Számlázási cím
​- Szállítási cím

Meddig tárolunk személyes adatokat?

A Megrendelő személyes adatait az Adatkezelő számlázási kötelezettségéről szóló jogszabályban leírtak alapján 8 évig tároljuk (a vásárlásról kiállított számla) székhelyünkön.  

Kiknek adunk át személyes adatokat?

- Az Adatkezelő könyvelője részére
- A termékek szállítását végző partner részére (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag Logisztikai Kft, Magyar Posta ZRT)
A fenti személyeken kívül más személyeknek, cégeknek sem marketing, sem egyéb célokra nem szolgáltatunk adatokat. Azokat székhelyünkön a jogszabályban leírtak alapján tároljuk.

Milyen jogai vannak megrendelőinknek?

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat e-mailben az ilyen személyes adatok kezelése ellen (ez alól kivételt képez az Adatkezelő számlaadási kötelezettsége). Ez esetben az Adatkezelő köteles 3 napon belül törölni adatait a tiltakozás kézhezvételétől számítva, amennyiben ezt jogosan kezdeményezi. Tájékoztatást kérhet adatai kezelésének jogalapjáról, a tárolás időtartamáról, az adatkezelő személyéről, az adattovábbítás személyeiről, jogalapjáról, valamint joga van adathordozhatósághoz.
A felsorolt kérdésekben az Adatkezelőtől kérhet írásos tájékoztatót a fenti elérhetőségek egyikén, amit 30 napon belül kell megküldenie a kérelmező részére.
Jogainak megsértése esetén panaszt tehet az illetékes felügyeleti hatóságnál: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu)